5 ประโยชน์ของกังหันลม

 

 

 

        ‘พลังงานจากลม’ จัดเป็นพลังงานธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนของกระแสอากาศ  ด้วยการใช้กังหันลม เปลี่ยนพลังงานจลน์ให้กลายเป็นพลังงานกลจากการหมุนของเพลา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันนี้มีการนำพลังงานลมไปใช้ประโยชน์แต่ก็ยังไม่มากเท่าที่ควร  อาทิ การนำกังหันลมไปติดตั้งในพื้นที่ซึ่งมีความเร็วลมแรงอย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะชายทะเล  เพื่อนำไปใช้ในการสูบน้ำ , ปั่นไดนาโม , ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการพัฒนาให้มีใบพัดขนาดใหญ่มากขึ้น แต่ให้ใช้แรงลมไม่มากนักในการปั่น พร้อมปรับปรุงให้มีเสียงเบากว่าในปัจจุบัน

ประโยชน์ของกังหันลม

          1. ใช้ในการสูบน้ำ ซึ่งรับพลังงานจลน์จากลมพร้อมเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล เพื่อใช้ในการสูบน้ำจากบริเวณต่ำขึ้นบริเวณสูงเพื่อใช้ทำการเกษตร หรือ เพื่อการบริโภค

          2. ใช้ในการผลิตไฟฟ้า รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่พร้อมเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล แล้วนำพลังงานกลนั้น มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ภูมิประเทศของบางประเทศที่มีกระแสลมพัดอย่างรุนแรงอย่างสม่ำเสมอ จะมีการนำพลังงานลมมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

          3. ทำนาเกลือ การใช้กังหันลมฉุดน้ำเพื่อทำนาเกลือ มีในประเทศไทยมานานแล้ว โดยการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยโบราณ เพื่อใช้ในนาข้าว , นาเกลือ , นากุ้ง ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน

          4สร้างเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทุ่งกันหันลมที่ยืนสูงตระหง่าน เรียงรายกันอยู่ในทุ่งกว้าง แลดูสวยงาม นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการสร้างกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังสร้างเป็นแลนด์มาร์ค ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปและชมวิว สร้างรายได้เข้าชุมชนได้อีกทาง

          5. อยู่ได้ทั้งบนบกและในทะเล กังหันลมขนาดใหญ่ส่วนมากจะใช้แกน แต่ละตัวจะเชื่อมต่อกันภายในด้วยระบบแรงดันไฟฟ้าปานกลาง พร้อมระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

‘พลังงานจากลม’ เป็นอีกหนึ่งพลังงานธรรมชาติที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์ นำมาใช้ได้เรื่อยๆ โดยไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก จึงส่งผลให้พลังงานลมได้รับความสนใจในวงกว้าง มีการนำมาศึกษาพร้อมใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ถึงแม้จะนำมาใช้ได้อย่างไม่กว้างขวางเท่าไหร่ก็ตาม โดยกังหันลมก็เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง ที่ช่วยนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการสูบน้ำ โดยมีการใช้งานกันมานานแล้ว อีกทั้งยังมีการใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ในสมัยก่อน แต่อย่างไรก็ตามกังหันลมจำเป็นต้องได้รับการติดตั้งในพื้นที่โล่งกว้าง และรุนแรงเท่านั้น จึงไม่เหมาะแกการนำมาใช้ในเมือง แต่เหมาะกับการติดตั้งตามต่างจังหวัดมากกว่า

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.gloucestermaritimecenter.org/5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1/